sk
about_us
logo

O nás

Sanika group s.r.o.

V oblasti obchodu a služieb dodržiavame etické princípy, ktoré sme zhrnuli do etického kódexu našej spoločnosti. Dodržiavaním jeho princípov zaručujeme našim klientom kvalitu, spoľahlivosť a férové podmienky. Náš etický kódex ctíme za každých okolností.

KVALITA, SPOĽAHLIVOSŤ, ZODPOVEDNOSŤ

Uvedomujeme si, že iba kvalitnou prácou a maximálnou ústretovosťou voči každému nášmu klientovi, môžeme utvárať a posilňovať dobré meno našej spoločnosti. Svojich dodávateľov a spolupracovníkov si preto starostlivo vyberáme. Naši dodávatelia a spolupracovníci zodpovedajú za všetky dodané informácie, produkty a odvedenú prácu, ktoré musia byť v zodpovedajúcej špičkovej kvalite. Zároveň bezvýhradne rešpektujeme dohodnuté obchodné a zmluvné podmienky.

DÔVERYHODNOSŤ

Ctíme pravidlá obchodnej etiky, preto vždy rešpektujeme dôverné informácie a obchodné tajomstvo, ktoré za žiadnych okolností nešírime ďalej. Plne rešpektujeme voľbu našich zákazníkov, ktorí si môžu slobodne zvoliť svojho obchodného partnera aj dodávateľa. Našou snahou je ponúknuť správny produkt a služby, ktoré budú maximálne vyhovovať zákazníkovým potrebám. Zásadne odmietame ponuky a dopyty, ktoré sú v rozpore s naším etickým kódexom.

FIXNÁ CENA

Presná cena za naše produkty a služby sa dá stanoviť až po dohode s klientom, kedy sa presne určí, ktoré produkty a služby sú predmetom objednávky. Pred vytvorením objednávky sa preto vždy ubezpečíme, že zákazník je oboznámený s finálnou cenou za všetky objednané produkty a služby.

ETICKÝ MARKETING

Etika a morálka je u nás na prvom mieste. Svojich klientov sa snažíme informovať o našich produktoch a službách tak, aby nedochádzalo k nedorozumeniam. Vždy uvádzame iba pravdivé a jasné informácie. Vyhýbame sa nekalým praktikám a nesúťažíme s konkurenciou, neponúkame nič, čo potom nevieme garantovať.

SVETOVÉ ZNAČKY

Naša spoločnosť Sanika group s.r.o. je exkluzívny predajca luxusných vaní s vírivkou SWIM SPA Canadian Spa International®, Aquavia Spa®, POOL SPA®, luxusných doplnkov pre wellness a privátne spa a sme najväčším odborným predajcom prírodného kameňa v trenčianskom regióne. Naše produkty si môžete osobne pozrieť v našom showroome s rozlohou 2000 m2. Tešíme sa na vašu návštevu.

Tím

profil
Juraj Valach
Obchodný riaditeľ
profil
Marek Žingor
Technický riaditeľ
profil
Simona Gerhart
Country Manager
profil
Dalibor Bialeš
Grafik
profil
Mário Žingor
Servisný technik
profil
Branislav Kianička
Servisný technik
profil
Richard Deglovič
Servisný technik
profil
Juraj Kováčik
Vedúci skladu
profil
Denis Kučerák
Servisný technik
profil
Matej Holba
Marketingový riaditeľ
profil
Júlia Kováčiková
Marketingový špecialista