sk
technologies
Servisné služby Sanika group fungujú bez obmedzenia. V rámci individuálnych služieb nás neváhajte kontaktovať na +421 911 474 981. Sme tu stále s Vami...
logo

Hydrodistribučný systém vane

Sanika group s.r.o.

water pump

15% kapacitná rezerva výkonu čerpadiel

Výkon vodných čerpadiel priamo ovplyvňuje Váš zážitok z masáže. Slabý tlak vody v tryskových systémoch spôsobuje nedostatočnú razanciu pri výstupe z trysky a často znemožňuje plnohodnotne zapojiť viacero masážnych pozícií. Nami ponúkané modely preto pracujú s takým množstvom čerpadiel, aby bolo dosiahnuté nielen 100% pokrytie požiadaviek vane, ale zabezpečená aj 15% výkonnostná rezerva.

Stavidlové systémy

Vodné čerpadlá sú v pracovných smeroch osadené šupatkovym systémom pre okamžitú možnosť opravy!

tumbler systems
water pump

Plne prístupné technológie

Aby bolo možné v prípade nutnosti servisného zásahu rýchlo reagovať, sú technológie voľne dostupné. Ihneď po odklopení servisného panelu na boku vane je možné dosiahnuť priamo ku kompletnému tryskovému systému.